قوانین و مقررات سپهران وب

بندهای قوانین و مقررات سپهران وب

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد به صورت کامل و با جزئیات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

ماده ۲ - مبلغ قرارداد

مبلغ کل پروژه در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
طرف قرارداد متعهد است سی درصد (۳۰%) از کل مبلغ را به صورت نقدی یا واریز به صورت کارت به کارت به شماره کارت نماینده سپهران وب و مابقی را در زمان تحویل وبسایت پرداخت نماید.

ماده ۳ - مدت انجام قرارداد

مدت انجام پروژه پس از دریافت کامل اطلاعات از سوی طرف قرارداد محاسبه و در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
تبصره: در طول این مدت گزارش پیشرفت پروژه، جهت تایید به طرف قرارداد ارائه خواهد شد که طرف قرارداد باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام به تایید یا ارائه نظرات تکمیلی نماید. بدیهی است در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف قرارداد در مدت بیشتر از سه روز کاری، برداشت سپهران وب، تایید موارد گزارش شده خواهد بود.

ماده ۴ - تعهدات سپهران وب
 • ۱ - سپهران وب موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تایید کارفرما انجام دهد.
 • ۲ - هرگونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات سپهران وب در ماده ۱ قرارداد باشد، با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام‌پذیر است.
 • ۳ - سپهران وب متعهد می‌گردد ناظر فنی پروژه را در یک جلسه آموزشی، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت آشنا سازد.
 • ۴ - سپهران وب تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که توافق دو طرف است موظف به انجام این کار می‌باشد.
 • ۵ - مسئولیت هرگونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد، همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت گردد، به عهده طرف قرارداد بوده و سپهران وب تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع اینگونه اشکالات طبق تعرفه‌های روز سپهران وب و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط طرف قرارداد به سپهران وب پرداخت می‌شود.
 • ۶ - سپهران وب موظف است با نماینده تام‌الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تایید ناظر فنی طرف قرارداد برساند.
ماده ۵ - تعهدات طرف قرارداد
 • ۱ - طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول انجام پروژه، اطلاعات مورد نیاز سایت از قبیل تصاویر، لوگو، مطالب صفحات مختلف، چارت‌ها و ... را در هر زمانی که سپهران وب درخواست می‌کند و در اسرع وقت در اختیار سپهران وب قرار دهد.
 • ۲ - طرف قرارداد متعهد می‌گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ قرارداد در موعد مقرر اقدام لازم را به عمل آورد و در صورت عدم پرداخت پس از گذشت ۱۰ روز کاری از تاریخ تحویل سایت، سپهران وب اختیار مسدود نمودن سایت را دارد.
 • ۳ - طرف قرارداد متعهد است در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه کتباً به سپهران وب معرفی نماید.
 • ۴ - حفظ رمزها و شناسه‌های ورود به بخش مدیریت سایت، بر عهده طرف قرارداد است.
 • ۵ - جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات برعهده طرف قرارداد می‌باشد؛ به جز قراردادهایی که پروژه تحقیق و تولید محتوای آنها به عهده سپهران وب باشد.
 • ۶ - پس از تایید قالب وبسایت توسط طرف قرارداد، هرگونه تغییر کلی و ساختاری در ظاهر وبسایت که منجر به طراحی مجدد گرافیکی سایت شود، طبق تعرفه‌های روز توسط سپهران وب تعیین شده و طرف قرارداد می‌بایست هزینه‌های مزید به قرارداد را قبل از اعمال تغییرات پرداخت نماید.
 • ۷ - سپهران وب موظف می‌باشد که طراحی قالب وبسایت را طبق نیاز طرف قرارداد از وبسایت مورد نظر که جزئیات آن را در فرم سفارش محصول قبل از قرارداد ثبت کرده است، طراحی کرده و نمونه‌ای از آن را جهت تایید به ناظر فنی طرف قرارداد ارائه نموده و نظرات وی را جهت اعمال در طرح ارائه شده تا حداکثر ۵ بار اعمال نماید.
ماده ۶ - حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، طرفین قرارداد تلاش می‌نمایند تا از طریق مذاکره موانع را مرتفع نموده و رضایت طرفین حاصل گردد، در غیر اینصورت اختلاف قرارداد از طریق داوری و یا مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۷ - حقوق مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق علمی، مادی و معنوی طرح متعلق به طرف قرارداد می‌باشد و سپهران وب پس از کسب اجازه از طرف قرارداد می‌تواند از نتایج مذکور استفاده نماید.

ماده ۸ - اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در مواردی از این قرارداد و پیوست‌های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست‌ها، صرفاً با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.

ماده ۹ - فسخ قرارداد

فسخ یک جانبه قرارداد از طرف هر یک از طرفین قرارداد به جز موارد ذکر شده در ماده ۱۰ قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و عدم تعهد از سوی طرف قرارداد، فقط با توافق طرفین امکان‌پذیر است.

ماده ۱۰ - شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهند داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می‌گیرد.

ماده ۱۱ - گارانتی و پشتیبانی

سایت طرف قرارداد، از لحاظ رفع کلیه اشکالات فنی قابل حل ناشی از ایرادات ظاهری سایت و یا خطاهای برنامه‌نویسی و ارورهای مربوطه به صورت مادام‌العمر و رایگان از سوی سپهران وب گارانتی می‌گردد.
تبصره 1: ضمانت اجرای سپهران وب این است که وبسایت عاری از نقص بوده و از کیفیت بالایی برخوردار باشد؛ وبسایت با استفاده از همه مرورگرهای استاندارد به صورت صحیح قابل مشاهده باشد و در مدت زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

ماده ۱۲ - واگذاری به غیر

طرف قرارداد متعهد می‌گردد قرارداد را کلاً و یا جزاً به شخص ثالث واگذار ننماید.

تعدادی از بهترین مشتریان ما